Post mar mhúinteoir nó mar chúntóir i 2019

Ar mhaith leat seal a chaitheamh ag obair linn mar mhúinteoir nó mar chúntóir i gColáiste Ó Direáin áit a bhfuil:

  • an Ghaeilge  dá labhairt  sa phobal Gaeltachta
  • déagóirí ar na cúrsaí atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim
  • an bhéim ar pháirtíocht agus ar ghníomhaíochtaí trí Ghaeilge
  • córas lántumadh teanga ina bhfoghlaimíonn na scoláirí go leor
  • foireann fáiltiúil, funniúil,fearrúil,  freagrach Gaelach.

Fáiltímid i gcónaí roimh iarratais ó mhúinteoirí cáilithe (bunscoile agus meánscoile) mar mhúinteoirí ar ár gcuid cúrsaí. Má tá suim agat i bpost múinteoireachta ar chúrsaí Choláiste Ó Direáin seol do CV  chuig eolas@odireain.com

Fáiltímid freisin roimh iarratais mar chúntóirí ó mhic léinn tríú leibhéal atá i mbun staidéir ar an nGaeilge (san Ollscoil nó i gColáiste Oideachais). Má tá suim agat i bpost cúntóireachta ar chúrsaí Choláiste Ó Direáin seol do CV chuig eolas@odireain.com